EBI 4/2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2020

2021-05-26 13:10

Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2020.

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załączniki: