O Spółce

Abak S.A. jest firmą outsourcingową specjalizującą się w kompleksowej obsłudze księgowej, kadrowo-płacowej i podatkowej przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych o różnych profilach działalności.

Usługi świadczone przez Spółkę podlegają nadzorowi merytorycznemu doradcy podatkowego oraz pracowników posiadających certyfikaty na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

W skład Grupy Abak wchodzi 8 biur zlokalizowanych w Olsztynie, Ełku, Legnicy, Wrocławiu i w Warszawie, gdzie pracuje ok. 100 profesjonalnych księgowych.

Poza Abak S.A., w skład Grupy Kapitałowej Abak wchodzą spółki zależne świadczące usługi obsługi księgowej i kadrowo-płacowej:

  • Progress XXVIII Sp. z o.o. w Legnicy,
  • Valor Sp. z o.o. w Warszawie,
  • Finesti Sp. z o.o. we Wrocławiu,
  • Biuro Rachunkowe TAX PROFIT Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Rynek usług księgowych, ze względu na niskie bariery wejścia, jest silnie rozdrobniony. Podmioty prowadzące działalność w formie zwykłej działalności gospodarczej, bardzo często nie oferują usług analitycznych i nie są w stanie doradzać  swoim klientom w trudniejszych sprawach, w szczególności w sprawach na styku prawa – ekonomii – zarządzania. Klienci tych firm uzyskują jedynie doradztwo podatkowe i zapewniają sobie terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych. Dlatego jest to zupełnie inny zakres obsługi niż ten, który świadczy Abak S.A. Z drugiej strony, najsilniejszymi graczami na rynku usług księgowych są firmy wchodzące w skład tzw. wielkiej czwórki, kierujące usługi przede wszystkim dla dużych podmiotów.

Misją Abak S.A. jest stworzenie wiodącej polskiej firmy outsourcingu księgowego z usługami dedykowanymi dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Plany strategiczne Abak S.A. przewidują dalszy rozwój ogólnopolskiej sieci biur zapewniających profesjonalną obsługę księgową i kadrowo-płacową dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój sieci następuje zarówno poprzez przejęcia istniejących i efektywnie działających biur rachunkowych, zlokalizowanych w dużych i średnich miastach, jak również organicznie w warunkach zwiększonej rozpoznawalności Abak na rynku usług księgowych. Intencją całej Grupy jest stopniowa integracja przejmowanych podmiotów w jeden organizm administracyjny w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania oraz możliwości poszerzenia oferty usług skierowanych do zróżnicowanych odbiorców.

14 października 2010 r. Abak S.A. zadebiutowała na alternatywnym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect.

Autoryzowany Doradca: Old Sp. z o.o. (d. PROFESCAPITAL Sp. z o.o.), www.profescapital.pl, tel. +48 71 782 11 60, biuro@profescapital.pl