Akcjonariat

(Stan na 15.05.2024)Liczba akcjiUdział w kapitaleLiczba głosów na WZUdział w głosach na WZ
OLD Sp. z o.o.
(d. PROFESCAPITAL Sp. z o.o.)
2 074 11076,97%
2 074 11076,97%
Igor Puterko226 4168,40%226 4168,40%
Marzena Leonowicz150 0005,57%150 0005,57%
Pozostali244 2349,06%244 2349,06%
Razem2 694 760100,00%2 694 760100,00%