Dane skonsolidowane (tys. PLN)20102011201220132014201520162017201820192020202120222023*
Przychody netto ze sprzedaży283244004577493678557818824483858986955911192112481264914528
Zysk (strata) na sprzedaży3276337275878379101356102611031068124487313441530
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3325883132205241557527980489113590114121520
Zysk (strata) netto192290114-213-146412292845862408236571076965
EBITDA45972077566591711071512120114549791573116116311703
Amortyzacja12764576799221218220270237216198212180
Kapitał własny14941786190021031957201820542338272427593367381146184830

* Na podstawie danych narastająco za IV kw. 2023 r., opublikowanych w raporcie kwartalnym w dniu 9 lutego 2024 r.

Oficjalnym źródłem danych finansowych ABAK S.A. są sprawozdania finansowe publikowane w raportach okresowych.