Zarząd

Paweł Puterko

Paweł Puterko

Prezes Zarządu

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, University of Illinois, Program Executive MBA.

Prezes Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o.

Igor Puterko

Igor Puterko

Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa i administracji, kierunek: Zarządzanie (specjalizacja: zarządzanie jednostkami gospodarczymi) oraz kierunek: Prawo.

Pracował jako Dyrektor zarządzający w randze członka Zarządu grupy kapitałowej AEGON w Polsce, Z-ca Dyrektora Dep. Sprzedaży, LUKAS Bank S.A., Z-ca Dyr. Departamentu kredytów LUKAS Bank S.A., Członek komitetu zarządzania aktywami i pasywami banku. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Abak S.A.

Małgorzata Puterko

Małgorzata Puterko

Członek Zarządu

Pani Małgorzata Puterko jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku finanse i bankowość (specjalizacja: rachunkowość i auditing). Posiada wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu podatków i księgowości oraz finansów i rachunkowości.

Z ABAK S.A. aktywnie związana od 2013 r. Od 05.11.2013 do 28.07.2020 r. Członek Rady Nadzorczej ABAK S.A. Od 2014 r. do 06.2019 r. Dyrektor wrocławskiego oddziału ABAK S.A.

Grzegorz Imiela

Członek Zarządu

Związany z ABAK S.A. od 1999 r. Pełnił m.in. funkcję księgowego, asystenta doradcy podatkowego, w latach 2011-2014 zatrudniony jako analityk finansowy, od października 2014 r.
pełni funkcję dyrektora ds. IT.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansów, księgowości, rachunkowości oraz zagadnień IT.

Rada Nadzorcza

Szczepan Czyczerski

Szczepan Czyczerski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe: absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiceprezes Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o. od 2007 roku, Project manager w zakresie publicznych i prywatnych transakcji kapitałowych, CFA Level II Candidate.

Od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej, a od 2014 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Black Point S.A. Od 2016 r. Członek Rady Nadzorczej Grodno S.A.; W latach 2017-2019 Członek Rady Nadzorczej Me&My Friends S.A.

Od 2005 r. Prezes Zarządu Redwood sp. z o.o.

Wojciech Kaliciak

Wojciech Kaliciak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe: absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Członek Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o. oraz były Członek Rady Nadzorczej Profekasa S.A. W latach 2006-2009 Analityk Finansowy (odpowiedzialny za analizę finansową istniejących oraz potencjalnych projektów). Certyfikowany Doradca w ASO nr 62/2011.

Krzysztof Olbrycht

Krzysztof Olbrycht

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe: absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (mgr inż. organizator przemysłu) oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego.

W latach 1998 – 2010 doradca podatkowy. Ekspert Centrum im. Adama Smith’a. Przedsiębiorca.

Leszek Lizner

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze sprzedaży i zarządzania w bankowości detalicznej i korporacyjnej, które zdobywał w takich instytucjach jak: PKO BP, Bank Handlowy SA, BZWBK SA, HSBC Bank Polska SA, Alior Bank SA.

Od 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Leszek Lizner i zajmuję się doradztwem oraz pozyskiwaniem finansowania dla podmiotów z sektora MSP.

Michał Świniarski

Członek Rady Nadzorczej

Posiada doświadczenie w obszarze relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej zdobyte w drodze wieloletniej współpracy z PROFESCAPITAL sp. z o.o. zajmującej się transakcjami kapitałowymi oraz Redwood sp. z o.o. świadczącej usługi z zakresu relacji inwestorskich.

Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizacja: rynki finansowe.