Zarząd

Paweł Puterko

Paweł Puterko

Prezes Zarządu

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, University of Illinois, Program Executive MBA.

W przeszłości pracował m. in. w Grupie Banku Zachodniego, Getin Service Provider S.A., Wielton S.A., gdzie zajmował kierownicze stanowiska. Pełnił również funkcje zarządcze i nadzorcze w wielu spółkach prawa handlowego.

Od 1999 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Old Sp. z o.o. (d. PROFESCAPITAL), spółki dominującej w grupie specjalizującej się w doradztwie transakcyjnym i w obszarze relacji inwestorskich, w której jednocześnie jest współudziałowcem.

Począwszy od 2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu ABAK S.A. W 2010 r. rozpoczął pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Valor Sp. z o.o., a od 2013 r. jest również Prezesem Zarządu PROGRESS XXVIII. Sp. z o.o. Od kwietnia 2021 r. Prezes Zarządu Finesti Sp. z o.o. Od sierpnia 2023 r. Prezes Zarządu Biura Rachunkowego TAX PROFIT Sp. z o.o.

W latach 2011-2014 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A. W 2015 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Black Point S.A. W latach 2015-2018 Członek Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.

Członek Rady Autoryzowanych Doradców przy Zarządzie GPW od momentu utworzenia tej Rady w 2015 r.

Igor Puterko

Igor Puterko

Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa i administracji, kierunek: Zarządzanie (specjalizacja: zarządzanie jednostkami gospodarczymi) oraz kierunek: Prawo.

W przeszłości pracował m. in. jako Dyrektor zarządzający w randze Członka Zarządu grupy kapitałowej AEGON w Polsce, wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży w Credit Agricole Bank Polska S.A. (wcześniej LUKAS Bank S.A.), Zastępcy Dyr. Departamentu kredytów w Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej LUKAS Bank S.A.), był również Członkiem komitetu zarządzania aktywami i pasywami w LUKAS Bank S.A.

W latach 2009-2014 był Prezesem Zarządu i udziałowcem External Way Sp. z o.o, działającej pod marką Solutio.

W latach 2010-2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ABAK S.A. Od czerwca 2013 r. do sierpnia 2014 r. był Członkiem Rady Nadzorczej PROFES DEVELOPMENT Sp. z o.o. W okresie od lipca 2013 r. do grudnia 2016 r. piastował funkcję Członka Zarządu ABAK S.A., a od grudnia 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ABAK S.A.

Od lipca 2020 r. Członek Zarządu Valor Sp. z o.o. Od kwietnia 2021 r. Członek Zarządu Finesti Sp. z o.o. Od sierpnia 2023 r. Wiceprezes Zarządu Biura Rachunkowego TAX PROFIT Sp. z o.o.

Małgorzata Puterko

Małgorzata Puterko

Członek Zarządu

Pani Małgorzata Puterko jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku finanse i bankowość (specjalizacja: rachunkowość i auditing). Posiada wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu podatków i księgowości oraz finansów i rachunkowości.

Z ABAK S.A. aktywnie związana od 2013 r. W latach 2013-2020 Członek Rady Nadzorczej ABAK S.A. W latach 2014-2019 Dyrektor wrocławskiego oddziału ABAK S.A. Od 2019 r. Członek Zarządu Finesti Sp. z o.o. Od 2020 r. Członek Zarządu ABAK S.A.

Grzegorz Imiela

Członek Zarządu

Związany z ABAK S.A. od 1999 r. Pełnił m.in. funkcję księgowego, asystenta doradcy podatkowego, w latach 2011-2014 zatrudniony jako analityk finansowy, od października 2014 r.
pełni funkcję dyrektora ds. IT.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansów, księgowości, rachunkowości oraz zagadnień IT.

Rada Nadzorcza

Szczepan Czyczerski

Szczepan Czyczerski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe: absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2023 r. Chief Growth Officer w Lablus S.A.

W latach 2007-2023 Wiceprezes Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o. (obecnie Old Sp. z o.o.). Project manager w zakresie publicznych i prywatnych transakcji kapitałowych, CFA Level II Candidate.

Od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej Black Point S.A. a od 2014 r. W latach 2016-2023 Członek Rady Nadzorczej Grodno S.A. W latach 2017-2019 Członek Rady Nadzorczej Me&My Friends S.A.

W latach 2005-2023 Prezes Zarządu Redwood sp. z o.o. (obecnie PROFESCAPITAL Sp. z o.o.).

Wojciech Kaliciak

Wojciech Kaliciak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe: absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Manager z wieloletnim doświadczeniem zawodowym skupionym wokół rynków finansowych. Pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze w wielu spółkach prawa handlowego.

W latach 2006-2022 Członek Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o. (obecnie Old Sp. z o.o.). W latach 2006-2009 Analityk Finansowy (odpowiedzialny za analizę finansową istniejących oraz potencjalnych projektów). Certyfikowany Doradca w ASO nr 62/2011.

Krzysztof Olbrycht

Krzysztof Olbrycht

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe: absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (mgr inż. organizator przemysłu) oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych od 1985 r., w tym prowadzący
przez kilkanaście lat usługi doradztwa podatkowego oraz usługi księgowe. Doradca biznesowy w zakresie sukcesji
przedsiębiorstw. Inwestor w branży nieruchomości i rolniczej.

Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego.

Ekspert Centrum im. Adama Smith’a.

Leszek Lizner

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze sprzedaży i zarządzania w bankowości detalicznej i korporacyjnej, które zdobywał w takich instytucjach jak: PKO BP, Bank Handlowy SA, BZWBK SA, HSBC Bank Polska SA, Alior Bank SA.

Od 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Leszek Lizner i zajmuję się doradztwem oraz pozyskiwaniem finansowania dla podmiotów z sektora MSP.

Michał Świniarski

Członek Rady Nadzorczej

Posiada doświadczenie w obszarze relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej zdobyte w drodze wieloletniej współpracy ze spółkami doradczymi z Grupy PROFESCAPITAL wyspecjalizowanymi w transakcjach kapitałowych oraz usługach relacji inwestorskich.

Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizacja: rynki finansowe.

Kryteria niezależności

Spośród członków Rady Nadzorczej ABAK S.A. kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. spełnia: Leszek Lizner.