O Spółce

Abak S.A. jest firmą outsourcingową specjalizującą się w kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych. Obecnie Biuro zajmuje się kompleksową obsługą księgowo-finansową i podatkową ponad 800 podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności.

Abak świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi outsourcingu w obszarach księgowości, kadr i płac, księgowości dla FIZ ANów (Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych) oraz doradztwa podatkowego. Usługi świadczone przez Spółkę podlegają nadzorowi merytorycznemu doradcy podatkowego oraz pracowników posiadających certyfikaty na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

W skład Grupy Abak wchodzi 7 biur – w Olsztynie, Ełku, Łodzi, Legnicy, Wrocławiu i dwa w Warszawie, gdzie pracuje ok. 100 profesjonalnych księgowych.

14 października 2010 roku, Abak S.A. zadebiutowała na alternatywnym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect.

Rynek usług księgowych, ze względu na niskie bariery wejścia, jest silnie rozdrobniony. Podmioty prowadzące działalność w formie zwykłej działalności gospodarczej, bardzo często nie oferują usług analitycznych i nie są w stanie doradzać  swoim klientom w trudniejszych sprawach, w szczególności w sprawach na styku prawa – ekonomii – zarządzania. Klienci tych firm uzyskują jedynie doradztwo podatkowe i zapewniają sobie terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych. Dlatego jest to zupełnie inny zakres obsługi niż ten, który świadczy Abak S.A. Z drugiej strony, najsilniejszymi graczami na rynku usług księgowych są firmy wchodzące w skład tzw. wielkiej czwórki, kierujące usługi przede wszystkim dla dużych podmiotów. Misją Abak S.A. jest stworzenie wiodącej polskiej firmy outsourcingu księgowego z usługami dedykowanymi dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Plany strategiczne Abak S.A. przewidują dalszy rozwój ogólnopolskiej sieci biur zapewniających profesjonalną obsługę księgową i kadrowo-płacową dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój sieci następuje zarówno poprzez przejęcia istniejących i efektywnie działających biur rachunkowych, zlokalizowanych w dużych i średnich miastach, jak również organicznie w warunkach zwiększonej rozpoznawalności Abak na rynku usług księgowych. Intencją całej Grupy jest stopniowa integracja przejmowanych podmiotów w jeden organizm administracyjny w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania oraz możliwości poszerzenia oferty usług skierowanych do zróżnicowanych odbiorców.

Autoryzowany Doradca: PROFESCAPITAL Sp. z o.o., www.profescapital.pl, tel. +48 71 782 11 60, biuro@profescapital.pl

Animator: DM BOŚ (umowa od 26.08.2010)