Harmonogram publikacji raportów

Raport za IV kw. 2022 r. 10 lutego 2023 r.
Raport za I kw. 2023 r. 15 maja 2023 r.
Raport roczny za 2022 r.31 maja 2023 r.
Raport za II kw. 2023 r.11 sierpnia 2023 r.
Raport za III kw. 2023 r.10 listopada 2023 r.