Harmonogram publikacji raportów

Raport za IV kw. 2021 r. 14 lutego 2022 r.
Raport za I kw. 2022 r. 13 maja 2022 r.
Raport roczny za 2021 r.30 maja 2022 r.
Raport za II kw. 2022 r.12 sierpnia 2022 r.
Raport za III kw. 2022 r.14 listopada 2022 r.