Harmonogram publikacji raportów

Raport za IV kw. 2023 r. 9 lutego 2024 r.
Raport za I kw. 2024 r. 15 maja 2024 r.
Raport roczny za 2023 r.24 maja 2024 r.
Raport za II kw. 2024 r.9 sierpnia 2024 r.
Raport za III kw. 2024 r.8 listopada 2024 r.