ESPI 4/2021 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020

26-05-2021 13:38

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sposób podziału zysku Spółki za 2020 r., w wysokości 451.992,95 zł, w której rekomenduje:

  1. wypłatę dywidendy w kwocie 215.580,80 zł, co oznacza dywidendę w wysokości 0,08 zł na jedną akcję;
  2. przeznaczenie kwoty 236.412,15 zł na kapitał zapasowy

Ponadto Zarząd Spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy był wyznaczony na 22 lipca 2021 r., natomiast wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 2 sierpnia 2021 r.