EBI 11/2021 Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu za II kwartał 2021 roku

2021-08-13 09:41

Zarząd ABAK S.A. przekazuje korektę skonsolidowanego i jednostkowego raportu za II kwartał 2021 roku, opublikowanego w dniu 13 sierpnia 2021 r. (EBI 10/2021).

W raporcie EBI 10/2021 omyłkowo podano błędny tytuł raportu:
„Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku”

Poprawny tytuł raportu brzmi:
„Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku.”

Pozostałe elementy raportu pozostają bez zmian. Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku Zarząd przekazuje w załączeniu.

  • Paweł Puterko – Prezes Zarządu