EBI 10/2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku

13-08-2021 08:15

Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku.

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu