ESPI 9/2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020.09.18 12:53:33

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd ABAK S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, Olsztyn) w dni robocze w godz. 10-14.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu