ESPI 6/2021 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

28-05-2021 14:28

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – > Walne Zgromadzenia.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załączniki: