ESPI 5/2020 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 lipca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

2020-06-30 14:54

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 lipca 2020 roku, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE”-> „WALNE ZGROMADZENIA”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu