ESPI 5/2018 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej

2018-10-05 15:12

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ABAK S.A. informuje, że w dniu 5 października 2018 roku otrzymał powiadomienie od PROFESCAPITAL Sp. z o.o., w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej.

W załączeniu przekazujemy treść Powiadomienia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Paweł Puterko, Prezes Zarządu