ESPI 4/2018 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

2018-10-05 15:01

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zarząd ABAK S.A. informuje, że w dniu 5 października 2018 r. otrzymał powiadomienie od osoby prawnej blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Paweł Puterko, Prezes Zarządu