ESPI 3/2021 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

2021-02-26 13:27

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Ewy Stolarczyk w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. W załączeniu Emitent przekazuje treść Zawiadomienia.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu