ESPI 2/2019 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej

2019-03-15 13:58

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ABAK S.A. informuje, że w dniu 15 marca 2019 r. otrzymał powiadomienie od PROFESCAPITAL Sp. z o. o., w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej.

W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Paweł Puterko, Prezes Zarządu