ESPI 12/2020 Zawarcie umowy kredytowej

2020.11.04 20:22:05

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 1 mln PLN, zabezpieczonego gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zarząd Spółki informuje, że w opinii Zarządu po podpisaniu powyższej umowy ogólne zadłużenie Spółki pozostaje na poziomie bezpiecznym i adekwatnym dla skali prowadzonej działalności i inwestycji a także umożliwi dalszy rozwój Spółki.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu