ESPI 1/2019 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

15.03.2019 13:58

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR

Zarząd ABAK S.A. informuje, że w dniu 15 marca 2019 r. otrzymał zawiadomienie od osoby prawnej blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

W załączeniu Emitent przekazuje treść Zawiadomienia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Paweł Puterko, Prezes Zarządu