EBI 9/2021 Powołanie Zarządu na nową kadencję

2021-07-28 12:58

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały ze skutkiem od 1 sierpnia 2021 r. dotyczące powołania Zarządu Spółki na wspólną czteroletnią kadencję w dotychczasowym składzie:

– Paweł Puterko – Prezes Zarządu,

– Igor Puterko – Wiceprezes Zarządu,

– Małgorzata Puterko – Członek Zarządu,

– Grzegorz Imiela – Członek Zarządu.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące powołanych członków Zarządu, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.