EBI 9/2020 Rezygnacja Członka Zarządu

2020-07-28 15:52

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 lipca 2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Ewy Stolarczyk z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 31 lipca 2020 r., złożona w związku z powodami osobistymi.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu