EBI 8/2021 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

29-06-2021 15:21

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na wspólną czteroletnią kadencję:
– Pana Szczepana Czyczerskiego
– Pana Krzysztofa Olbrychta
– Pana Wojciecha Kaliciaka
– Pana Michała Świniarskiego
– Pana Leszka Liznera

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załączniki: