EBI 8/2018 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

2018-05-30 13:57

Zarząd Abak S.A. (‘Spółka’) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2018 roku, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie. W załączeniu treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji, projekty uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki są dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko, Prezes Zarządu