EBI 7/2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

29-06-2020 17:11

Zarząd ABAK S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2020 r. Pan Artur Rzepka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień, na który zostanie zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające Sprawozdanie za rok 2019.
Powodem decyzji jest zmiana planów zawodowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu