EBI 6/2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2019

23-06-2020 14:24

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączaniu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2019.

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu