EBI 5/2020 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2019

25-05-2020 15:54

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że termin publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2019 (raport roczny), planowany pierwotnie na dzień 28 maja 2020 roku, zostaje przesunięty na dzień 23 czerwca 2020 roku.

Przesunięcie terminu przekazania raportu rocznego związane jest z czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Spółki.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020, przekazane raportem EBI nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu