EBI 5/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok

2018-05-30 13:03

Zarząd Spółki Abak S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2017.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko, Prezes Zarządu