EBI 4/2022 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok

2022-05-24 12:56

Zarząd ABAK S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 r. Raport roczny, którego termin został ustalony na 26 maja 2022 r., zostanie opublikowany 30 maja 2022 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu