EBI 4/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2018

2019-05-24 11:26

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że termin publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2018, planowany pierwotnie na dzień 31 maja 2019 roku, zostaje przesunięty na dzień 28 maja 2019 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019, przekazane raportem EBI nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku, nie ulegają zmianie.

Postawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko, Prezes Zarządu