EBI 4/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2018 r.

2018-05-14 13:08

Zarząd Abak S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2018 roku.

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko, Prezes Zarządu