EBI 3/2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2019 roku

2019-05-13 19:38

Zarząd Abak S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2019 roku.

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko, Prezes Zarządu