EBI 20/2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku

2020.11.13 14:12:32

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku.

Postawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załącznik: