EBI 2/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2017 r.

2018-02-14 15:08

Zarząd Abak S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu