EBI 13/2020 Powołanie Członków Zarządu

2020-07-29 13:01

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały ze skutkiem od 1 sierpnia 2020 r. powołujące:

– Panią Małgorzatę Puterko na stanowisko Członka Zarządu Spółki,
– Pana Grzegorza Imielę na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Nowi Członkowie Zarządu Spółki zostali powołani na wspólną czteroletnią kadencję Zarządu Spółki upływającą 1 sierpnia 2021 r.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące nowo powołanych Członków Zarządu, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO.

Od 1 sierpnia 2020 r. skład Zarządu Spółki przedstawiać będzie się następująco:

– Paweł Puterko – Prezes Zarządu,
– Igor Puterko – Wiceprezes Zarządu,
– Małgorzata Puterko – Członek Zarządu,
– Grzegorz Imiela – Członek Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu