EBI 12/2020 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2020-07-28 16:18

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Puterko ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie powołania dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej – Pana Leszka Liznera i Pana Michała Świniarskiego – na wspólną czteroletnią kadencję Rady Nadzorczej, która zakończy się w 2021 r.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO.

Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki:
– Pan Szczepan Czyczerski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Pan Wojciech Kaliciak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
– Pan Krzysztof Olbrycht – Członek Rady Nadzorczej
– Pan Leszek Lizner – Członek Rady Nadzorczej
– Pan Michał Świniarski – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu