EBI 11/2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku

14-08-2019 16:03

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku.

Postawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko – Prezes Zarządu