EBI 11/2018 Treść uchwał podjętych na ZWZ Abak S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

2018-06-29 16:39

Zarząd Abak S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu