EBI 10/2019 Treść uchwał podjętych na ZWZ ABAK S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku

2019-06-26 15:54

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:

Paweł Puterko – Prezes Zarządu