EBI 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

2019-01-16 14:53

Zarząd Abak S.A. (Spółka) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 roku – w dniu 14 lutego 2019 roku,

– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 roku – w dniu 13 maja 2019 roku,

– Raport okresowy roczny za 2018 rok – w dniu 31 maja 2019 roku,

– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 roku – w dniu 14 sierpnia 2019 roku,

– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 roku – w dniu 12 listopada 2019 roku.

Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko – Prezes Zarządu