EBI 1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

2018-01-11 13:35

Zarząd Abak S.A. (Spółka) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 roku – w dniu 14 lutego 2018 roku,

– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 roku – w dniu 14 maja 2018 roku,

– Raport okresowy roczny za 2017 rok – w dniu 30 maja 2018 roku,

– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 roku – w dniu 14 sierpnia 2018 roku,

– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 roku – w dniu 14 listopada 2018 roku.

Postawa prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko, Prezes Zarządu