ESPI 7/2020 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020-08-18 12:35

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. 2019 poz. 1798_ wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, Olsztyn) w dni robocze w godz. 10-14.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu