Zmiany w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 r.

System zwrotu VAT dla podróżnych – TAX FREE, funkcjonuje w Polsce od 1999 r.
i pozwala turystom spoza Unii Europejskiej odwiedzającym Polskę uniknąć podwójnego opodatkowania.

Zwrot podatku VAT dla podróżnych w systemie TAX FREE to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE. Zwrot może nastąpić w przypadku podróżnego, który:

 • kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł, które nie mogą być przeznaczone na cele handlowe
 • otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument TAX FREE,
 • wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

TAX FREE po zmianach od 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (pakiet e-commerce) od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE wyłącznie w formie elektronicznej.

Do końca 2021 r. obowiązuje jeszcze papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów poza Polskę/UE potwierdzany jest stemplem. W związku z tym, w okresie od 1 lipca 2021 r. do końca 2021 r. przedsiębiorcy dokonujący zwrotu VAT podróżnym powinni dokonać rejestracji w systemie informatycznym TAX FREE na platformie PUESC.

Korzyści ze stosowania nowego systemu TAX FREE

Korzyści dla przedsiębiorców to:

 • szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w procedurze TAX FREE
 • uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru bezpośrednio od urzędu,
 • ułatwienie rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową.

Korzyści dla podróżnych to:

 • skrócenie czasu obsługi,
 • szybki zwrot zapłaconego podatku VAT przy transakcjach bezgotówkowych,
 • elektroniczny dostęp do dokumentów TAX FREE wystawionych na jego rzecz

Rejestracja w nowym systemie TAX FREE

Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła sprzedawcom nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE. Służy on do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu VAT podróżnym po 1 stycznia 2022 r.

Od 1 lipca 2021 r. na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) mogą się rejestrować firmy, które będą w 2022 r. sprzedawać w systemie TAX FREE. , po zmianie obsługi dokumentów na formę elektroniczną.

Kasy online w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 r.

Sklepy sprzedające towary podróżnym w systemie TAX FREE będą mogły ewidencjonować obrót za pomocą kas rejestrujących starego typu (tj. z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) tylko do 31 grudnia 2021 r.

Najpóźniej od 1 stycznia 2022 r. sprzedawcy dokonujący zwrotu VAT podróżnym w systemie TAX FREE będą mieli obowiązek używać kas online.

Przedsiębiorca, który nie wprowadzi kasy online i nie założy konta w systemie informatycznym TAX FREE, od 1 stycznia 2022 r. nie będzie mógł sprzedawać podróżnym towarów w ramach systemu zwrotu podatku VAT

Jak zarejestrować się na PUESC?

W celu rejestracji należy wejść na stronę puesc.gov.pl. Przy rejestracji nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą online. Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 r.

W procedurze rejestracji należy

 1. Wskazać miejsce lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w których będzie prowadzona sprzedaż i zwrot podatku w procedurze TAX FREE. Sprzedawcy wyświetli się lista miejsc prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszonych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Sprzedawca wybiera te, w których będzie realizował sprzedaż i zwrot podatku w procedurze TAX FREE.
 2. Przypisać unikatowe numery kas rejestrujących online do miejsca lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, w których będzie prowadzona sprzedaż w procedurze TAX FREE.
 3. Wskazać osoby upoważnione w imieniu sprzedawcy (pracowników) do wykonywania czynności w systemie TAX FREE i przypisać im konkretne role/funkcjonalności związane ze sprzedażą i zwrotem podatku (jest to krok nieobowiązkowy). Sprzedawca z listy dostępnych funkcjonalności wybiera te, które będą wykonywane przez pracowników. UWAGA: wcześniej pracownik powinien zarejestrować się, przynajmniej w sposób uproszczony, na platformie PUESC i uzyskać nr IDSISC.
 4. Wskazać podmiot, który pośredniczy w zwrocie VAT podróżnym – sprzedawca wskazuje podmiot, z którym zawarł umowę o zwrot podatku. Nie dotyczy to sprzedawców, którzy samodzielnie zwracają podatek podróżnym.

Ewa Stolarczyk, ABAK S.A.