Szukasz pomocy w księgowości?
Skontaktuj się z nami! Zostaw nam e-mail i odezwiemy się jak najszybciej.

Klauzula informacyjna RODO

  1. Państwa dane osobowe  (e-mail) przetwarzane są przez Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie.
  2. Aby skontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o mail na adres: sekretariat@abak.com.pl .
  3. Abak S.A. przetwarza dane osobowe samodzielnie, dbając o zachowanie poufności tych danych.
  4. Dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby kontaktowe.
  5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO, Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO, art. 6 ust. 1 a. oraz f. w związku z motywem 47 (marketing bezpośredni))
  6. Abak S.A. nie przekazuje danych innym podmiotom, a także nie przekazuje ich do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  7. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia przez osobę której dotyczą.
  8. Osoby objęte przetwarzaniem danych mogą: żądać dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, przenieść dane oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.