Harmonogram publikacji raportów

Raport za IV kw. 2019 r. 14 lutego 2020 r.
Raport za I kw. 2020 r. 22 maja 2020 r.
Raport roczny za 2019 r.23 czerwca 2020 r.
Raport za II kw. 2020 r.14 sierpnia 2020 r.
Raport za III kw. 2020 r.13 listopada 2020 r.