Akcjonariat

(Stan na 13.11.2020)Liczba akcjiUdział w kapitaleLiczba głosów na WZUdział w głosach na WZ
Profescapital sp. z o.o.1 879 11069,73%1 879 11069,73%
Igor Puterko223 2138,28%223 2138,28%
Ewa Stolarczyk195 0007,24%195 0007,24%
Marzena Leonowicz150 0005,57%150 0005,57%
Pozostali247 4379,18%247 4379,18%
Razem2 694 760100,00%2 694 760100,00%