Zarząd

PAWEŁ PUTERKO

PAWEŁ PUTERKO

Prezes Zarządu

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, University of Illinois, Program Executive MBA.

Prezes Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o.

IGOR PUTERKO

IGOR PUTERKO

Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa i administracji, kierunek: Zarządzanie (specjalizacja: zarządzanie jednostkami gospodarczymi) oraz kierunek: Prawo.

Pracował jako Dyrektor zarządzający w randze członka Zarządu grupy kapitałowej AEGON w Polsce, Z-ca Dyrektora Dep. Sprzedaży, LUKAS Bank S.A., Z-ca Dyr. Departamentu kredytów LUKAS Bank S.A., Członek komitetu zarządzania aktywami i pasywami banku. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Abak S.A.

EWA STOLARCZYK

EWA STOLARCZYK

Członek Zarządu

Wykształcenie wyższe.

Zatrudniona od 04-06-1999 do 31-10-2009. Współpraca od 01-11-2009. Wpis na listę doradców podatkowych nr 11051. Członek Zarządu od 23-04-2008 roku. Związana ze spółką ABAK od 01-10-2008 roku

Rada Nadzorcza

SZCZEPAN CZYCZERSKI

SZCZEPAN CZYCZERSKI

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe: absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiceprezes Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o. od 2007 roku, Project manager w zakresie publicznych i prywatnych transakcji kapitałowych, CFA Level II Candidate.

Od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej, a od 2014 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Black Point S.A. Od 2016 r. Członek Rady Nadzorczej Grodno S.A.; od 2017 r. Członek Rady Nadzorczej Me&My Friends S.A.

Od 2005 r. Prezes Zarządu Redwood sp. z o.o.

WOJCIECH KALICIAK

WOJCIECH KALICIAK

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe: absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Członek Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o. oraz były Członek Rady Nadzorczej Profekasa S.A. W latach 2006-2009 Analityk Finansowy (odpowiedzialny za analizę finansową istniejących oraz potencjalnych projektów). Certyfikowany Doradca w ASO nr 62/2011.

MAŁGORZATA PUTERKO

MAŁGORZATA PUTERKO

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe: absolwentka finansów i bankowości (specjalizacja: rachunkowość i auditing) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Małgorzata Puterko jest większościowym udziałowcem Spółki PROFESCAPITAL Sp. z o.o., która posiada 69,73% udziału w kapitale zakładowym Abak S.A.

KRZYSZTOF OLBRYCHT

KRZYSZTOF OLBRYCHT

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe: absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (mgr inż. organizator przemysłu) oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego.

W latach 1998 – 2010 doradca podatkowy. Ekspert Centrum im. Adama Smith’a. Przedsiębiorca.

ARTUR RZEPKA

ARTUR RZEPKA

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe: ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej Redwood PR, ekspert w zakresie IR i obowiązków informacyjnych, zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1999 r. Jest współzałożycielem, członkiem i długoletnim działaczem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII). Był Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym, członkiem Rady Programowej oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Pracował jako IR Manager w Impel SA i Dyrektor Operacyjny Grupy MCI (gdzie był odpowiedzialny m. in. za obowiązki informacyjne MCI Management SA i MCI Capital TFI SA). W przeszłości był również nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.