ZWZ – 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abak S.A. odbyło się w dniu  29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie.

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania – aktualizacja 05.06.2018

ZWZ – 29 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abak S.A. zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r. i odbyło się w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie.

Pliki do pobrania: