Harmonogram publikacji raportów

Raport za IV kw. 2016 r.14 lutego 2017 r.
Raport za I kw. 2017 r.15 maja 2017 r.
Raport roczny za 2016 r.31 maja 2017 r.
Raport za II kw. 2017 r.14 sierpnia 2017 r.
Raport za III kw. 2017 r.14 listopada 2017 r.