Harmonogram publikacji raportów

Raport za IV kw. 2018 r.14 lutego 2019 r.
Raport za I kw. 2019 r.13 maja 2019 r.
Raport roczny za 2018 r.28 maja 2019 r.
Raport za II kw. 2019 r.14 sierpnia 2019 r.
Raport za III kw. 2019 r.12 listopada 2019 r.