Harmonogram publikacji raportów

Raport za IV kw. 2017 r.14 lutego 2018 r.
Raport za I kw. 2018 r.14 maja 2018 r.
Raport roczny za 2017 r.30 maja 2018 r.
Raport za II kw. 2018 r.14 sierpnia 2018 r.
Raport za III kw. 2018 r.14 listopada 2018 r.