Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
PROFESCAPITAL Sp. z o.o. 1 761 685 65,37% 1 761 685 65,37%
Vasto Investment S. a r.l. 119 810 4,45% 119 810 4,45%
Igor Puterko 218 797 8,12% 218 797 8,12%
Ewa Stolarczyk 195 000 7,24% 195 000 7,24%
Marzena Leonowicz 150 000 5,57% 150 000 5,57%
Pozostali 249 468 9,26% 249 468 9,26%
Razem 2 694 760 100% 2 694 760 100%

Stan na dzień 14 listopada 2018 r.