Akcjonariat

Akcjonariusz (stan na 13.05.19)Liczba akcjiUdział w kapitaleLiczba głosów na WZUdział w głosach na WZ
Profescapital sp. z o.o.1 879 11069,73%1 879 11069,73%
Igor Puterko218 7978,12%218 797
8,12%
Ewa Stolarczyk195 0007,24%195 0007,24%
Marzena Leonowicz150 0005,57%150 0005,57%
Pozostali251 8539,35%251 8539,35%
Razem2 694 760100,00%2 694 760100,00%