Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
PROFESCAPITAL Sp. z o.o. 1 636 685 60,74% 1 636 685 60,74%
Vasto Investment S. a r.l. 250 500 9,30% 250 500 9,30%
Igor Puterko 217 047 8,05% 217 047 8,05%
Ewa Stolarczyk 195 000 7,24% 195 000 7,24%
Marzena Leonowicz 150 000 5,57% 150 000 5,57%
Pozostali 245 528 9,11% 245 528 9,11%
Razem 2 694 760 100% 2 694 760 100%

Stan na dzień 14 sierpnia 2018 r.