Przychody ABAK wzrosły w I kw. o 8 proc.

Grupa Abak przedstawiła wyniki za I kw. 2018 r, wykazując wzrost sprzedaży o 9% rdr, a także poprawę pozycji wynikowych.

Raport znajduje się do pobrania pod tym adresem.

Raport za IV kw. 2017 r.

Grupa Abak przedstawiała najnowsze wyniki finansowe, wykazując 8,4 mln zł przychodów (+2% rdr), 1,2 mln zł EBITDA (-21% rdr) oraz 0,3 mln zł zysku netto (+25% rdr) po czterech kwartałach 2017 r.

Pełny raport znajduje się do pobrania pod tym adresem.

14 lutego 2018 r.

Wyniki za III kw. 2017 r.

Grupa wykazała wzrost sprzedaży o 4% rdr, zarówno w III kw., jak i narastająco w okresie I-III kw. 2017 r.

Raport znajduje się do pobrania pod tym adresem.

Raport za II kw. 2017 r.

Grupa Abak przedstawiła raport za II kw. 2017 r.

Raport znajduje się do pobrania pod tym adresem.

Walne Zgromadzenie – 29 czerwca 2017 r.

Zarząd Abak S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2017 r.

Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie.

Pliki do pobrania:

Wzrost przychodów i rentowności Grupy Abak w I kw. 2017 r.

Grupa Abak przedstawiła wyniki za I kw. 2017 r., wykazując 4% wzrost przychodów oraz poprawę na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat.

W I kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa Abak osiągnęła sprzedaż na poziomie 2,1 mln zł, co stanowi wzrost o 4% rdr. Zwiększenie przychodów związane było przede wszystkich z ujęciem w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym danych finansowych nowego oddziału Abak w Warszawie, przejętego w grudniu 2016 r.

Skonsolidowany zysk na sprzedaży za I kw. 2017 r. wyniósł 311 tys. zł, co oznacza wzrost o 7% rdr. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 190,3 tys. zł (+101% rdr). Wskaźnik EBITDA uwzględniający amortyzację oraz odpisy dodatniej wartości, jednocześnie będący najbardziej miarodajnym miernikiem osiąganych przez Grupę wyników, wyniósł 358 tys. zł, wykazując wzrost 1% rdr.

Rentowność na sprzedaży w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 15%, natomiast rentowność EBITDA 18% (wobec odpowiednio 14% i 17% w I kw. 2016 r.). –

Odnotowana sprzedaż oraz wyniki świadczą o stabilnej sytuacji finansowej w Grupie Abak. Tendencje wzrostowe są rezultatem rosnącej bazy odbiorców naszych usług księgowych, a także udanych akwizycji, będących kluczowym elementem strategii Grupy. W przyszłych kwartałach spodziewamy się dalszego stabilnego rozwoju, pozostajemy również otwarci na kolejne przejęcia – stwierdził Paweł Puterko, Prezes Zarządu na Abak S.A.

Grupa Abak od lat buduje silną i stabilną pozycję na polskim rynku outsourcingu księgowego oraz kadrowo-płacowego. W chwili obecnej swoje usługi świadczy blisko 800 podmiotom gospodarczym z sektora MSP oraz posiada 8 oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Od 2010 r. Abak S.A. notowana jest na rynku NewConnect.

Grupa Abak realizuje kolejne przejęcie

W dniu 1 grudnia 2016 r. Zarząd Abak S.A. zawarł umowę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Augur Biuro Rachunkowe G&Z Sałek z siedzibą w Warszawie.

Zakupione przez Abak S.A. biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla 117 klientów i zatrudnia 4 księgowych. Transakcja o wartości 0,3 mln PLN sfinansowana zostanie środkami własnymi Abak S.A. Zarząd spodziewa się, że akwizycja wpłynie na wzrost przychodów Grupy Abak o ok. 0,6 mln PLN w skali roku.

W wyniku transakcji powstanie nowy oddział Abak, będący 3 oddziałem Grupy w Warszawie i jednocześnie 8 oddziałem w Polsce.